Dossieranalyse en juridisch advies

Met onze up-to-date juridische kennis loodsen we je graag door het doolhof van wet- en regelgeving in de Sociale Zekerheid. Meestal is onze eerste activiteit bij een nieuwe opdrachtgever het grondig analyseren van alle lopende verzuimdossiers. Anderen vragen ons in individuele situaties om advies over rechten en plichten.

Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging RSC. Dat betekent dat wij jaarlijks worden bijgeschoold en getoetst en dat we ons houden aan de beroepscodes. In dit werkveld veranderen de wettelijke kaders voortdurend en daarom vinden wij het belangrijk dat we op de hoogte zijn van alle wet- en regelgeving. Zo kunnen wij jou optimaal ondersteunen. Onze kennis gebruiken we dagelijks door advies te geven over verzuim en re-integratie, maar ook in specifieke vraagstukken zoals Bezwaar- en Beroepszaken tegen het UWV en andere overheidsinstellingen. We adviseren over aanvragen voor herbeoordeling door het UWV of bekortingen van opgelegde loonsancties. Wij voeren haalbaarheidsonderzoeken uit, geven advies over het toepassen van wet- en regelgeving, maken de vertaalslag naar organisatiebeleid en voeren juridische procedures namens werkgever, werknemer of beide uit.

  • Dagelijks te maken met juridische vraagstukken rondom verzuim en re-integratie
  • Samenwerking met een vaste expertisearts en arbeidsjurist
  • Bezwaar en Beroep
  • Bekorting loonsancties
  • Herbeoordeling arbeidsongeschiktheid
  • Ingeschreven in het Register Specialistisch Casemanagement
  • Jaarlijkse bijscholing, toetsing en intervisie

Meer weten over deze dienst?

Neem contact met ons op.

Eureca loodst je graag door het doolhof van wet- en regelgeving in de Sociale Zekerheid. Meer weten? Neem voor al je vragen contact met ons op.