Eigen risico drager ZW & WGA

Heeft jouw organisatie de keuze gemaakt om eigen risico drager te worden voor de Ziektewet of de WGA? Dan helpen we je graag om deze processen goed in te richten en kunnen we ook de uitvoering namens jou voor onze rekening nemen. Wij focussen in de re-integratiebegeleiding vooral op het optimaal benutten van de arbeidsmogelijkheden van (ex-) werknemers. Hierdoor beperken we de schade voor zowel de werkgever als de werknemer.

Eigen risico drager Ziektewet

Als je eigen risico drager voor de Ziektewet (ERD ZW) bent, is een actieve begeleiding van je zieke ex-medewerker heel belangrijk. Wij ondersteunen jou bij de uitvoering van de wettelijke verplichtingen en we begeleiden de re-integratie intensief en vanzelfsprekend volgens de Wet Verbetering Poortwachter. We richten het uitvoeringsproces in, nemen de informatievoorziening voor onze rekening en kunnen ook, in samenwerking met onze partner, alles rondom de betalingen van uitkeringen en loonaangiftes gedigitaliseerd aanleveren.

Eigen risico drager WGA

Voor jou als eigen risico drager voor de WGA (ERD WGA) sturen we actief aan op het benutten van arbeidsmogelijkheden van (ex-)werknemers die een WGA-uitkering hebben. We laten regelmatig door een arts vaststellen of er veranderingen zijn in de arbeidsmogelijkheden en zorgen voor re-integratie naar passende arbeid. Deze intensieve aanpak resulteert niet zelden in een nieuwe carrière voor de WGA-gerechtigde, waardoor geen of veel minder een beroep gedaan wordt op een uitkering. Niet alleen financieel maar ook mentaal een enorme verbetering voor de belanghebbende. En lukt het jouw volledig arbeidsongeschikte werknemer niet meer om aan het werk te gaan, dan onderzoeken we de mogelijkheden voor een IVA-uitkering. Ook hier leveren wij dus maatwerk, gericht op goed (ex-)werkgeverschap en het beperken van de schade voor jou als de ERD WGA.

Meer weten over deze dienst?

Neem contact met ons op.

Ben jij eigen risico drager en wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.