Eureca Casemanagement &    Organisatieadvies
Links
www.e2-management.nl Zusterorganisatie van Eureca. Centraal staat het oplossen van operationele vraagstukken in organisaties en het verbeteren van operationele processen volgens LEAN principes. www.maartenpublications.nl Kennisplatform dat de raakvlakken sociale zekerheid, arbeidsvoorwaarden, financiële geldstromen en verzekeringen in beeld brengt. Eureca levert regelmatig kennisinput voor dit nuttige platform. www.rnvc.nl          Homepage van de Nederlandse beroepsvereniging van registercase- en caremanagers. Hierop o.a. een overzicht van alle in de Nederlandse beroepsregisters Rccm en Crov geregistreerde casemanagers.      www.cs-opleidingen.nl  Levert in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen de enige door de beroepsvereniging RNVC erkende opleiding tot registercasemanager (Rccm en Crov). Eureca levert docenten aan CS voor de registeropleidingen en diverse andere opleidingen en workshops. www.vcdhumannet.nl Eureca Casemanagement is gebruiker en kennispartner van Humannet Verzuim, de online verzuimapplicatie van VCD Humannet
Welkom Visie Aanpak Teamwork Links Contact Voorwaarden Links